Vastuullisuus

Vastuullisesti, luonto huomioiden

Olemme painotalo, joka on sitoutunut täysin hiilineutraaliin toimintaan. Painotalo Seiska kantaa huolta ympäristöstä ja vastuullisuudesta toimimalla ympäristösuhteessaan sertifioidusti, käyttämällä ekologisia värejä, huolehtimalla kierrätyksestä sekä uusiokäytöstä.

Toimimme osana Pohjois-Savon alueellista ilmastotiekarttaa, tavoitteenamme on toteuttaa hiilineutraali Pohjois-Savo vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet graafisen toimialan tavoitteisiin saavuttaa hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Olemme kumonneet hiilidioksidipäästömme (SouthPole Certificate: 16874250594797)

Kunnianhimoinen toiminnan tavoitteemme eli hiilineutraalius omien suorien päästöjen osalta on toteutunut tavoitteidemme mukaisesti huomioiden lisäksi epäsuorien päästöjen vaikutukset.

Mitä on vastuullinen painotoiminta?

  • Kasvisöljypohjaiset painovärit
  • Vesiliukoiset painolakat
  • Vähäpäästöiset painopaperit
  • Uudistuva energia
  • Hiilineutraali jätehuolto

Painotalo Seiskalle on myönnetty sertifiointi päästölaskennan ClimateCalc -laskentamallille, joka perustuu kansainväliseen Green House Gas Protocol:iin (GHG Protocol, Scope 1, 2 ja 3). Vertailuvuotemme on 2022, ja kokonaispäästömme tuotettua tuotetonnia kohti ovat 1468 kg CO2 ekv / tonni.

Toteutamme aktiivisesti päästövähennystoimenpiteitä. Ostamamme sähköenergia on 100 % uusiutuvaa, olemme lisänneet energiaomavaraisuuttamme aurinkopaneeleilla sekä käytämme kasvisöljypohjaisia painovärejä. Pyrimme vähentämään painopaperien keskimääräistä CO2-päästötasoa vuoteen 2030 mennessä.

100% hiilineutraali painotalo

sertifikaatit-painotaloseiska

Tarjoamme asiakkaillemme hiilineutraalit painotuotteet ilman erillistä veloitusta.

Kun valitset kumppaniksesi Painotalo Seiskan voit olla varma, että tuotteesi ovat ympäristöystävällisiä ja yritys toimii vastuullisesti. Seuraamme jatkuvasti ilmastotiekarttamme toteutumista. Päästölaskentamme perustuu kansainvälisiin standardeihin ISO 14064 ja Green House Gas Protocol